Miestyön foorumi pähkinänkuoressa

Miestyön Foorumi on vuodesta 2008 järjestetty vuosittainen tapahtuma, jossa keskitytään miestyön esille tuomiseen, kehittämiseen ja alan toimijoiden verkostoitumiseen. Kaksipäiväinen foorumi järjestetään vuosittain vaihtelevissa paikoissa. Tapahtuman pääjärjestäjä ja paikalliset miestyötoimijat tekevät yhteistyötä tapahtuman järjestämiseksi.

Miestyön Foorumi kokoaa yhteen miesten kanssa työskenteleviä, miehille palveluita kehittäviä ja miehiä tutkivia tahoja. Tapahtuman ohjelma muodostuu asiantuntijapuheenvuoroista, työpajoista ja
keskustelupaneeleista, joita täydentää kaksipäiväisen tapahtuman iltaohjelma.

Tapahtuma on avoin kaikelle miestyötä koskevalle keskustelulle, mutta foorumilla on vuosittainen näkökulma, johon erityisesti pääpuheenvuoroissa keskitytään. Näkökulman teemana ovat vuosien varrella olleet muun muassa miesten äänen esiin saaminen, mieserityiset ongelmat, isyys ja
miesten ihmissuhteet. Näiden teemojen lisäksi mukana on aina ollut ajankohtaisen uuden miestyöhön liittyvän tiedon, näkökulmien ja työmuotojen esitteleminen sekä niistä keskusteleminen.

Miestyön Foorumeiden pääjärjestäjänä toimi vuosina 2008-2019 Ensi- ja turvakotien liitto. Pandemiavuosina foorumia ei voitu toteuttaa.