Miestyön Foorumi pähkinänkuoressa

Miestyön Foorumi on vuodesta 2008 järjestetty tapahtuma, jossa keskitytään miestyön esille tuomiseen, kehittämiseen ja alan toimijoiden verkostoitumiseen. Vuosien varrella tapahtumassa on käsitelty muun muassa miesten äänen esiin saamista, mieserityisiä ongelmia, isyyttä ja miesten ihmissuhteita. Näiden teemojen lisäksi mukana on ollut ajankohtaisen uuden miestyöhön liittyvän tiedon, näkökulmien ja työmuotojen esitteleminen sekä niistä keskusteleminen.

Miestyön Foorumi kokoaa yhteen miesten kanssa työskenteleviä, miehille palveluita kehittäviä ja miehiä tutkivia tahoja. Tapahtuman ohjelma muodostuu asiantuntijapuheenvuoroista, erilaisten miestyöhön liittyvien hankkeiden esittelystä ja miestyöhön liittyvästä keskustelusta. Tapahtumassa on mukana myös paikallisia miestyötoimijoita.

Miestyön Foorumin pääjärjestäjänä toimii Miessakit ry. Vuosina 2008-2019 tapahtumaa järjesti Ensi- ja turvakotien liitto. Pandemiavuosina foorumia ei voitu toteuttaa.

Vuoden 2024 Miestyön Foorumin esitykset.