Miestyön foorumi 2023:
Miestyön tulevaisuus

Hotelli Scandic Koskipuisto 10.-11.5. 2023 (Koskikatu 5, 33100 Tampere)

Miesten henkinen ja fyysinen hyvinvointi heijastuu perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Niinpä miesten parissa tehtävän työn yleiset hyödyt ovat merkittäviä, koska juuri miehet edustavat epäsuhtaisen suurta osaa vaikkapa sosiaalityön asiakkaista.

Miesten hyvinvoinnin tukeminen ja miesten myönteisen potentiaalin näkeminen on merkittävää myös asenteiden muokkaamisessa. Miehet nähdään joskus tarpeettomastikin ongelmien ja uhkien aiheuttajina. Tällaiset yhteiskunnalliset asenteet leimaavat ja rajoittavat miesten mahdollisuuksia toimia sekä oman että muiden edun mukaisesti.

Suuri osa miesten hyvinvoinnin tukemiseksi tehtävästä työstä tapahtuu ajallisesti rajallisissa hankkeissa ja pop-up-projekteissa. Toimiva ja kestävä miestyö vaatii jatkuvuutta ja suurempaa yhtenäisyyttä väliaikaisuuden ja pirstaleisuuden sijaan.

Tule mukaan kuulemaan, esittelemään ja pohtimaan, millaista on miehet löytävä ja heitä auttava työ!

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Foorumin ohjelma

Keskiviikko 10.5. klo 10–16

 • 10.00 Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry: Vuoden 2023 Foorumin avaus
 • 10.15 Joonas Kekkonen, koulutuspäällikkö, Miessakit ry:
  Miestyön tulevaisuus - Suuntia ja haasteita
 • 11.00 Johanna Terävä, perhe- ja isyystutkimuksen dosentti, yliopistonlehtori:
  Eronneiden isien yhteisvanhemmuus
 • 11.45 Ohjeistus pajoihin siirtymisestä lounaan jälkeen
 • 12.00 Lounas
 • 13.00 Työpaja I
 • 14.00 Kahvitauko
 • 14.30 Työpaja II
 • 15.30 Keskustelu, pajojen kommenttikierros ja illan ohjeet
 • 16.00 Lepotauko
 • 19.00 Iltatilaisuus
Torstai 11.5. klo 10–15
 • 10.00 Aloitus
 • 10.15 Olli Kiviruusu, erikoistutkija, THL:
  Isän stressi raskausaikana ja pikkulapsivaiheessa - yhteys lapsen tunneongelmiin
 • 11.00 Työpaja III
 • 11.50 Ohjeistus lounaan jälkeiseen kokoontumiseen
 • 12.00 Lounas
 • 13.00 Foorumin yhteen kokoava paneelikeskustelu
 • 14.15 Tomi Timperin kiitossanat
 • 14.30 Keskustelevat lähtökahvit
 • 15.00 Kotia kohti!

Foorumin aikana pidettävät työpajat

Miestyön foorumi kokoaa yhteen maamme mies-, isä- ja poikatyötä tekevät tahot jakamaan tietoa, vaihtamaan kokemuksia ja keskustelemaan työmme sisällöstä, tavoitteista ja tuloksista. Alla oleva lista kokoaa yhteen foorumin tämänvuotiset pajat.

Pajoihin ilmoittaudutaan foorumin ilmoittautumislomakkeen täytön yhteydessä.
Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miehet ja mielenterveys – kohtaamisen hyvät käytännöt | Miehen mieli -hanke

Miesten mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä ja alidiagnosoituja. Samoin niihin on haettu apua liian harvoin. Kuinka miehiä saataisiin hakemaan apua ja mitä ovat heidän kohtaamisensa hyvä käytännöt?

Saimaan Kriisikeskuksessa toimivan, Mieli Etelä-Karjalan mielenterveys ry:n Miehen mieli -hankkeen työntekijät ohjaavat keskustelua ja kertovat omista hyviksi osoittautuneista käytännöistään.

Eron jälkeinen isyys lasten näkökulmasta |Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Työpajassa käsitellään isien ja lasten kokemuksia lasten eroryhmistä ja osallisuuden merkityksestä. Käydään läpi kokemuksia isien mukaan saamisesta toimintaan.

Työpajaa ohjaavat Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n lasten ja nuorten eroauttamisen asiantuntijat.

Lapsen oikeus isään - työvälineenä hyvä ero | MLL Tampere

Ero on kriisi niin lapselle kuin isällekin. Miten tämän myllerryksen keskellä saadaan tuettua lapsen
oikeutta isäänsä? Millainen on hyvä ero ja miten sitä voidaan auttamistyössä edistää?

Työpajaa ohjaava MLL Tampere kertoo omasta työstään lapsiperheiden kanssa ja ohjaa keskustelua tavoista, joilla tuetaan hyvää ja lapsen oikeuksia turvaavaa eroa.

Miesten vertaisuuden käyttö ryhmätyöskentelyssä | Nyyti ry

Vertaisuus on voimavara, jonka avulla miestyössä voidaan tukea miesten hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta. Mutta kuinka saada miehet vertaisuutta tukevan tuen piiriin? Miten miesten välille voidaan luoda vertaisuutta ja kuinka sitä voidaan hyödyntää auttamisen työkaluna?

Nyyti ry:n Miehentila – vertaistukea mielen haasteisiin -hanke kertoo kokemuksistaan ja
työtavoistaan, sekä ohjaa työpajakeskustelua.

Miesten väkivallan kohtaaminen

Työpajassa käsitellään isien kanssa tehtävää väkivaltatyötä. Teemoina mm väkivallan tekijä – kokija roolien yhtäaikaisuus ja monimuotoisuus ja erilaisten väkivallan muotojen tunnistaminen. Työskentelyn tavoitteena on kaikkien perheenjäsenten turvallisuuden tunteen lisääntyminen ja väkivallan loppuminen.

Työpajassa keskustellaan miten vahvistaa vanhemmuutta ja arjen selviytymiskeinoja? Kuinka oma kasvuhistoria vaikuttaa omaan vanhemmuuteen? Miten katkaista väkivallan ketju?

Miesten tukeminen opintoihin ja työelämään | Miestämö-hanke, Lab-ammattikorkeakoulu

Mies koulun penkillä – mahdoton ajatus? Estääkö miesten huonot koulukokemukset miesten jatko-opinnot ja työllistymisen uuteen ammattiin? Mitä pitää tapahtua, että opiskelu on ihan oikeasti vaihtoehto työttömälle miehelle? Työpajassa pohditaan keskeisiä ongelmia ja etsitään ratkaisuja miesten työllistymisen ja opintoihin hakeutumiseen.

Työpaja toteutetaan pyöreän pöydän metodilla, jota käytettiin Miestämö – hybridillä työelämään hankkeessa (LAB 2022). Pajan vetävät Harri Sarjanoja ja Maina Seppälä.

Poikien kohtaaminen auttamistyössä - Slerbat, suhteet ja suuria tunteita | Poikien Puhelin, Väestöliitto ry

Väestöliiton Poikien Puhelin on vuodesta 2007 lähtien ehtinyt vastata noin 200 000 yhteydenottoon pojilta ja nuorilta miehiltä. Puhelimessa ja chatissa jutellaan murrosiästä, seksuaalisuudesta, ihmissuhteista, arjessa pärjäämisestä – elämän pienistä ja isoista asioista.

Työpajassa tiimin asiantuntijat kertovat lisää kohderyhmän tavoittamisesta ja poikaerityisestä kohtaamisesta. Pohdimme vuorovaikutteisesti ja esimerkkien kautta, mistä ja miten poikien kanssa keskustellaan. HUOM! Tämä työpaja vain ensimmäisenä päivänä.

Väkivaltaa kokeneen miehen kohtaaminen | Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminta, Miessakit ry

Kuinka kohdata väkivaltaa kokenut mies? Kuinka saada miehet avun piiriin ja ottamaan apua vastaan? Mitä kohtaamisessa on huomioitava ja mikä siinä on mieserityistä?

Miessakkien Väkivaltaa kokeneet miehet -toiminta kertoo omista kokemuksistaan ja ohjaa keskustelua.

Isä ja masennus

Isät ovat alkaneet huomata omaa ja läheistensä masennusoireilua ja hakea siihen apua. Miehet ovat alkaneet etsiä ratkaisuja ja tukea muihin arjen jaksamisen ongelmiin perheissään. Millaista apua isät tarvitsevat ja millaista apua he ovat valmiit ottamaan vastaan? Miten heidät saadaan tätä apua hakemaan?

Etätyövälineet miesten ja poikien kohtaamisessa | Sekasin-kollektiivi

Viime vuosina etätyövälineet ovat nousseet keskeiseksi osaksi miesten ja poikien kohtaamista. Mitä välineiden käytöstä on opittu? Mitä ne antavat kohtaamiseen, miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaimmin?

Työpajaa ohjaa nuorille suunnattujen chat- ja discord-palveluiden edelläkävijänä tunnettu Sekasin-kollektiivi. HUOM! Tämä työpaja vain ensimmäisenä päivänä.

Hinnat


 • Osallistumismaksu 2 päivää 245 € (jos ilmoittautuu 10.2.2023 mennessä, saa 10 % alennusta)
 • Osallistumismaksu 1 päivä 140 € (jos ilmoittautuu 10.2.2023 mennessä, saa 10 % alennusta)
 • Iltatilaisuusmaksu 65 € (jos ilmoittautuu 10.2.2023 mennessä, saa 10 % alennusta)
 • Suosittelemme varaamaan majoituksen Hotelli Scandic Koskipuistosta tunnuksella BMIE100523
 • Huoneiden hinnat: Standard 1hh: 114€ / 2hh: 134€. Superior 1hh: 134€ / 2hh: 154€

Osallistumismaksu sisältää seuraavat ateriat:

Keskiviikko

 • Aamukahvi/ -tee (leipää, leikkeleitä, tuoreita vihanneksia ja hedelmiä)
 • Kahvia ja teetä tarjolla myös päivän kuluessa
 • Lounasbuffet (salaatteja, keittoa, lämpimiä ruokalajeja, kahvia/ teetä ja pieni makea jälkiruoka)
 • Iltapäiväkahvi/ -tee (makeita herkkuja sekä terveellistä pikkupurtavaa)
Torstai
 • Kahvia ja teetä tarjolla päivän kuluessa
 • Lounasbuffet (salaatteja, keittoa, lämpimiä ruokalajeja, kahvia/ teetä ja pieni makea jälkiruoka)
 • Iltapäiväkahvi/ -tee (makeita herkkuja sekä terveellistä pikkupurtavaa)