Miestyön foorumi 2023

Hotelli Rosendahl 10.-11.5. 2023

Miesten henkinen ja fyysinen hyvinvointi heijastuu perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Niinpä miesten parissa tehtävän työn yleiset hyödyt ovat merkittäviä, koska juuri miehet edustavat epäsuhtaisen suurta osaa vaikkapa sosiaalityön asiakkaista.

Miesten hyvinvoinnin tukeminen ja miesten myönteisen potentiaalin näkeminen on merkittävää myös asenteiden muokkaamisessa. Miehet nähdään joskus tarpeettomastikin ongelmien ja uhkien aiheuttajina. Tällaiset yhteiskunnalliset asenteet leimaavat ja rajoittavat miesten mahdollisuuksia toimia sekä oman että muiden edun mukaisesti.

Suuri osa miesten hyvinvoinnin tukemiseksi tehtävästä työstä tapahtuu ajallisesti rajallisissa hankkeissa ja pop-up-projekteissa. Toimiva ja kestävä miestyö vaatii jatkuvuutta ja suurempaa yhtenäisyyttä väliaikaisuuden ja pirstaleisuuden sijaan.

Tule mukaan kuulemaan, esittelemään ja pohtimaan, millaista on miehet löytävä ja heitä auttava työ!